LOVARDAI SZABÁLYZAT

A Mohácsi Lovas Klub területén az egyesület tagjai, az általuk meghívottak, -bértartási szerződéssel rendelkező –lótulajdonosok, annak közvetlen hozzátartozói és a bérlovardát igénybe vevők tartózkodhatnak, naponta 8 és 18 óra közötti időben. Fentiektől eltérő időben csak az ügyvezető, vagy a telepvezető előzetes engedélyével lehet a telepre belépni!

Általános:

 • Idegen személyek csak kísérővel mehetnek be az istállóba!
 • A lovardában tartózkodók köteleseka létesítmény házirendjét, a munkavédelmi és tűzrendészeti előírásokat (DOHÁNYZÁS!!!), valamint a lovarda írott és íratlan szabályait betartani! A szabályok súlyos megsértése a tag kizárásával, lótartónak a szerződés felmondásával járhat. Ezen szabályok ismertetése és betartatása az oktatók feladata.
 • A ló bármilyen okból történő el illetve-visszaszállítását a telepvezetőnek előre be kell jelenteni!
 • A lovarda területén a tisztaságra minden lovasnak ügyelni kell, ennek érdekében a pata és a ló tisztítását a bokszban kell elvégezni. A lovak által a lovarda területén elhullatott trágyát és a lovak ápolásánál, tisztításánál keletkező hulladékot is a ló tulajdonosa illetve a ló használója köteles haladéktalanul feltakarítani.
 • Az öltözőket és nyerges szekrényeket érdemes zárva tartani. Az ellopott tárgyakért a lovarda nem vállal felelősséget!(És kérünk mindenkit, hogy az öltözőkben semmilyenféle tápot, takarmányt ne tároljon a rágcsálók elkerülése érdekében!)
 • A lovarda területén csak a munkavégzésre használt autó közlekedhet.
 • A széna és a szalmabálákra felmászni tilos és életveszélyes.
 • Kutyát csak pórázon lehet a lovarda területére behozni, de a pályára bevinni vagy beengedni tilos
 • A fedeles lovardába és a pályára Helyet kérek! – felkiáltás, és az azt követően elhangzott Igen! válasz után lehet.

Felelősség:

 • Az istállókat, a lovardát mindenki saját felelőségére használja, a vízzel és árammal takarékos módon kell bánjon!!!
 • Kiskorú gyermek csak szülői kísérettel és a szülő teljes felelősségvállalása mellett tartózkodhat a lovardában!(Kivéve azt az esetet, amikor a szülő átadta a gyermeket az oktatónak.)
 • A létesítményben, annak berendezéseiben, az ott lévő eszközökben illetve az állatállományban okozott kárért a károkozó (szülő, gondviselő) teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Bérlovasok:

A bérlovardába érkezők az oktatójukkal egyeztettet időpontban és az oktató állandó felügyelete mellett tartózkodhatnak a lovarda területén. A bértartási szerződés megkötésekor át kell adni a lóútlevél másolatát a tulajdonjog és a ló megfelelő egészségi állapotának igazolása céljából és be kell tartania a szerződésben foglaltakat. A bértartónak meg kell adnia saját telefonszámát, esetleg más elérhetőségét. Amennyiben nem a lovarda állatorvosát bízza meg a különböző állatorvosi feladatokkal, úgy a saját állatorvosának telefonszámát vagy más elérhetőségét. Takarmányozással kapcsolatos kérdésekben minden esetben egyeztetni kell a lovarda vezetőjével. Egyénileg senki nem adhat zabot illetve szénát a lónak. Ha a tulajdonoson kívül más is lovagolhatja a lovát, azt jelezni kell a lovarda vezetőjének. Oktatási és bármely vállalkozói tevékenységet a lovarda területén csak a lovardavezető beleegyezésével lehet folytatni.

Lovak néhány tulajdonsága, melyeket figyelembe kell venni

A lovaglás, a lóval való bánásmód bizonyos kockázatokkal jár, a lovaglás veszélyes üzem, ahhoz, hogy a fokozott elvárásoknak megfeleljünk fontos, hogy betartsuk a szabályokat. Ha valamiben nem vagyunk biztosak, ne szégyelljünk segítséget kérni az oktatótól, ill. a tapasztaltabb lovasoktól. A ló csordaállat, szüksége van társaságra, egyedül általában nyugtalanabbak, jobban figyelnek a külvilág ingereire, keresik társaikat. Másik ló társaságában érzi magát biztonságban. Mivel csordaállat egymás között kialakítanak egy rangsort is, melyet többnyire erőszakmentesen alakítanak ki egymás között. Ebben a rangsorban az embernek mindig első helyen kell állnia, melynek kialakítása ne erőszakkal (mert az újabb erőszakot szül), hanem határozott, nyugodt fellépéssel és következetes bánásmóddal történjen. A ló menekülő állat, kitűnőek az érzékszervei, nagyon jó a megfigyelőképességük, ezért általában a lovasnál előbb vesznek észre dolgokat. A vadon élő lovak egyetlen hatékony fegyvere a ragadozókkal szemben a menekülés, ebből adódik, hogy a megijesztett ló első reakciója a menekülés. Ezért nem szeretik a számukra szűk helyeket, ha ilyen helyre kerülnek és onnan menekülnek nem törődnek az emberrel. Kérjük, hogy a lovak közelében mindig kerüljük a hirtelen mozdulatokat, a ló felé mindig nyugodtan és határozottan közelítsünk, lehetőleg ne egyenesen szemből, hanem mindig egy kicsit oldalról. Az istállóban is mindig nyugodt, határozott szavakkal hívjuk fel magunkra a figyelmet és csak akkor menjünk be hozzá, ha már észrevett bennünket. Figyeljük a ló reakcióit!A hátracsapott fül általában harapásra figyelmeztet. Ilyenkor is mindig nyugodtan és határozottan viselkedjünk. A ló által érzékelt félelem (amit minden esetben megérez) csak fokozza balesetveszélyes reakcióit. Nem szabad kapkodni, határozottan, nyugodtan, csendesen kell viselkedni. Soha ne kerüljünk hirtelen a ló háta mögé, mert ijedtében kirúghat, főleg boxban, ahol nem tud menekülni. Ha hátulról közelítünk, mindig hangosan kell szólítani (nem a neve a lényeg, hanem az hogy észrevett minket). Minden lónak külön egyénisége van, melyet igyekezzünk kiismerni és a velük való bánásmódot ennek megfelelően kialakítani. Igénylik és meghálálják a szeretetet, a törődést, durva, goromba bánásmód esetén hamar elvadulnak. Lényeges, hogy a ló számára mindig egyértelműek legyenek a lovas elvárásai, kívánságai, mozdulatai.
Fontos a türelem és a következetesség!

Minden kedves vendégének kellemes lovaglást kíván a Mohácsi Lovas Klub!